Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Letters can talk...

       act
A for     
       adult

       bequeath
B for
       bankrupt
    
       cheap
C for
       chatter

       deptocracy
D for
       democracy

       enigma
E for
       economy

       facebook
F for
       fun

       greed
G for
       gamble

       heroes
H for
       hate

       imf
I for
       illusion

       journal
J for
       jails

       ketch-up
K for
       knowledge

       lead
L for
       lies

       man
M for
       manipulates

       number
N for
       noise

       our
O for
       opinion

       parliament
P for
       parody

       quit
Q for
       quietism

       reply
R for
       reject

       sun
S for
       set

       twin
T for
       tyranny

       university
U for
       unemployed

       vote
V for
       vendetta

       world
W for
       war

       xenophobia
X for
       xerox

       yah
Y for
       you

       zeal
Z for
       zero

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου